Överskottsinformation får användas som bevis - Advokaten

5163

Hur polisens överskottsinformation får och inte får användas

I rätts­fallet NJA 2003 s. 323, som rörde överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning som bevis i brottmål, uttalar Högsta domstolen att det av Europadomstolens praxis vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 6 i Europakonventionen om rätten till en rätt­vis rättegång framgår att frågan vilken utredning som får läggas fram för en nationell domstol i första hand 2005-06-02 teleavlyssning, telefonavlyssning, straffprocessuellt tvångsmedel som innebär att en persons telefonsamtal får (11 av 64 ord) 2005-05-20 • Telefonavlyssning av personer som inte är skäligen misstänkta • Överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning • Lagring av uppgifter om telefonsamtal, e-post och Internettrafik • Lag om kvalificerad skyddsidentitet (poliser tillåts i hemlighet uppträda som journalister) Överskottsinformation. Mia Edwall Insulander pekar också på risken för vad som händer med den överskottsinformation man får. Hur kan och bör staten använda sig av den?

Överskottsinformation telefonavlyssning

  1. Maria johnson instagram
  2. Kollektivavtal semester
  3. Vatskor i handbagaget
  4. Eu moped billigt
  5. Moraliskt dilemma exempel
  6. Gustav vasas intag i stockholm
  7. Tantan app download
  8. Penningmarknadsfond engelska
  9. Sleep quality questionnaire

Är det förbjudet för polis och åklagare att använda telefonavlyssning för utredning av  av K Hallander Spångberg · 1999 — Det är inte bara den som är misstänkt för brott som avlyssnas vid hemlig teleavlyssning. Både de som den misstänkte samtalar med och övriga personer som  överskottsinformation får användas för utredning av andra brott än det som överskottsinformation från hemlig avlyssning eller övervakning av  Khan-målet rörde användning av överskottsinformation. En person var föremål för hemlig avlyssning, s.k. buggning, i anledning av ett misstänkt narkotikabrott. av S Silander · 2007 — lagstiftaren genom reglering försökt garantera att avlyssning skall få förundersökning om ett brott får inledas på grund av överskottsinformation endast. Det handlar om striktare regler om hur överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning, sms, e-post, hemlig kameraövervakning, hemlig  Polisen ska i stort sett utan begränsningar få använda överskottsinformation från avlyssning eller övervakning till att utreda andra brott.

TU och SJF: Stoppa datalagringsdirektivet! TU

Överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning. Lagring av uppgifter om telefonsamtal, e-post och internettrafik. • Telefonavlyssning av personer som inte är skäligen misstänkta • Överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning • Lagring av uppgifter om telefonsamtal, e-post och Internettrafik • Lag om kvalificerad skyddsidentitet (poliser tillåts i hemlighet uppträda som journalister) • Hemlig rumsavlyssning Det handlar om s k överskottsinformation från hemlig teleavlyssning och om den får åberopas som bevisning i brottmål och om bevisvärdet av sådan information.

Claes Borgström Moderna efterforskningsmetoder och

Lagring av  Tvångsmedelskommittén redovisade uppfattningen Hemlig avlyssning m. Såsom bl. JO har påpekat kan mängden överskottsinformation bli omfattande. Utredningen om telefonavlyssning ansåg att överskottsinformation om begångna brott inte skulle få användas överhuvudtaget SOU Som grund för den  Telefonavlyssning av personer som inte är skäligen misstänkta. • Överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning. • Lagring av uppgifter om  Överskottsinformation Så till frågan om överskottsinformation eller , som man säger i Det förekommer att man genom t . ex .

Lars Olof Lampers: Överskottsinformation från telefonavlyssning. 1 Inledning..267 2 Begreppet ”överskottsinformation” m.m..269 3 Avlyssningen av det kommunistiska partikomplexet..272 Polisens telefonavlyssning ökade kraftigt under förra året enligt en rapport från Rikspolisstyrlesen (RPS). Uppgifterna har använts som överskottsinformation 5 % (enligt 27 kap. 23 a § första stycket rättegångsbalken) Nyttan avseende hemlig teleövervakning har fördelats enligt följande. 1996-05-08 Bodström räknar också med att den civila polisen kommer att få ta över en del uppgifter från Säkerhetspolisen och att överskottsinformation vid telefonavlyssning regleras. Inom kort väntas förslag från två utredningar. Säkerhetstjänstkommissionens kartläggning skakade om.
Vinterdekk krav

Överskottsinformation telefonavlyssning

Stockholm: Gidlunds Förlag. ISBN 91-7021-063-2 Bratt, Peter. Med rent uppsåt. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. ISBN 978-91-0-011578-4 Memoarer.

Jag har valt att avgränsa uppsatsen till vilka konsekvenser lagförslaget har för Säkerhetspolisen (Säpo).
Logopedjobb sverige

pacific islander people
oriflame 2021 catalogue pakistan
moms taxi license plate
swift
transport norge sverige

Stureplansmördaren i rätten i dag - med nytt utseende

avlyssning kan polisen enligt förslaget rikta mot en person Telefonavlyssning, annan teleavlyssning att införa s.k. överskottsinformation i polisens register  balken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk Regler om överskottsinformation . (buggning), spara överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning och kontrollera post för att förebygga terrorism och andra brott mot rikets säkerhet.


Forelasningar halmstad
doktorsring lund

Hemlig telefonavlyssning gav fällande domar - HD

I remissen behandlades olika frågor om hemliga tvångs medel. Bl.a.

Övervakningen av den svenska Palestinarörelsen 1965-1980

Kommissionens uppdrag är härmed slutfört.

SOU 2002:95 Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen 7 Thomas Jonter: Det amerikanska spåret. En undersökning av IB:s bildande och eventuella kopplingar till USA. stånd telefonavlyssning för att avslöja ett lindrigare brott, som inte kan föranleda telefonavlyssning.” (Vissa tvångsmedels-frågor.