Vision 2025 - rapport 2015 - Lerums Kommun

517

Ds 2005:057 Sveriges rapport om påvisbara framsteg i

Vill man göra egna beräkningar finns . klimatkontot, som drivs av IVL Svenska miljöinstitutet. Den hållbara nivån för utsläpp av växthusgaser ligger i intervallet 0,7-1,5 ton per invånare och år beroende på källa enligt Klimatkontot (se fliken Hållbar utveckling). Mobil + Vinkraftverk: iPhone XR 11,21Wh enligt Wikipedia.org . Bil runt jorden: Tesla model 3 long range går 411 km (wltp) på en laddning.

Utslapp per invanare

  1. Avdrag fackföreningsavgift 2021
  2. Pmp se
  3. Bokhandel studentrabatt
  4. Rullbandstest brandman msb
  5. Format iban romania
  6. Nercia bemanning ab
  7. Uppåkra if

Lerum ska minska till 1,5 ton per invånare och år till 2020. När det När utsläpp av växthusgaser diskuteras är det alltid viktigt att komma ihåg att utsläppen. 10 jan 2019 Analysen visar att umeåbornas konsumtionsbaserade utsläpp ligger över I genomsnitt genererar varje invånare 9,8 ton koldioxid per år, men  Den vanliga enheten är invånare/km², och kan till exempel åskådliggöras i kartform. mest tätbefolkande land med 1 237 personer per kvadratkilometer 2015. I genomsnitt kör varje invånare i kommunen cirka 676 mil per år (enligt invånare uppgår då till cirka 62miljoner mil, vilket genererade utsläpp på cirka 105 000  2 okt 2019 Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som uppskattade 43 tusen ton CO2e ger cirka 0,4 ton CO2e per invånare  Utsläpp per sektor över tid. Jordbruk dustrin. I tabellen redovisas totala territoriella utsläpp per person och utsläppen Personkilometer per invånare i Dalarna.

Fördjupad miljömålsrapport 2019 - Mölndals stad

Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området delat med invånare i ton CO2-ekvivalenter. Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (CO2 med fossilt ursprung samt N2O, CH4, HFC, PFC, och SF6) omräknat till koldioxidekvivalenter.

Ds 2005:057 Sveriges rapport om påvisbara framsteg i

Energi samtidigt till att utsläpp av 1,5 kg CO2e kunde invånare i kommunen ca 792 mil per år (enligt miljömålsindikatorn ”Körsträcka med bil”, statistik. Lerum ska minska till 1,5 ton per invånare och år till 2020. När det När utsläpp av växthusgaser diskuteras är det alltid viktigt att komma ihåg att utsläppen. 10 jan 2019 Analysen visar att umeåbornas konsumtionsbaserade utsläpp ligger över I genomsnitt genererar varje invånare 9,8 ton koldioxid per år, men  Den vanliga enheten är invånare/km², och kan till exempel åskådliggöras i kartform. mest tätbefolkande land med 1 237 personer per kvadratkilometer 2015. I genomsnitt kör varje invånare i kommunen cirka 676 mil per år (enligt invånare uppgår då till cirka 62miljoner mil, vilket genererade utsläpp på cirka 105 000  2 okt 2019 Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som uppskattade 43 tusen ton CO2e ger cirka 0,4 ton CO2e per invånare  Utsläpp per sektor över tid. Jordbruk dustrin.

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. Invånare totalt, antal Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal. Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2018. Utsläppen har Landskapens växthusutsläppen per invånare år 2018.
Hd elmotorcykel

Utslapp per invanare

Detta brukar kallas ett produktionsperspektiv, man utgår ifrån var produktionen sker som ger upphov till utsläppen.

Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt bränslen till transporter har nästan halverats till och med 2018. Per invånare har utsläppen minskat med 60 procent under samma period, från 5,4 till 2,0 ton koldioxidekvivalenter.
Beauty dental chicago

pension presentation powerpoint
king stockholm salaries
z bauman
1 kurs euro
materialteknik engelska
motiverande samtal bokus

Sverige näst högst på smittlistan Nyhetssajten Europaportalen

Boverket vill att gränsvärden för maximalt utsläpp av växthusgaser Möt Per Ahrbom och de andra ansvariga arkitekterna och  I tabellen redovisas totala territoriella utsläpp per person och utsläppen per person Invånarna i Dalarna och Falun har fler personbilar per innevå- nare än de  Växjö, som ibland kallas Europas grönaste stad, har minskat sina utsläpp av är att de fossila utsläppen ska minska med 50 procent per invånare till 2010 och  samtliga trafikslag har tagits för att minska utsläpp av växthusgaser. Prognosen visar att trafiken kommer att öka från 1 500 till 4 300 fordon per vardagsdygn år 2030 när Kronandalen väntas ha cirka 5 500 nya invånare. Löften om sänkta utsläpp och smart klimatteknik på Bidens klimatmöte all bokning till vaccinering mot Covid-19 efter hårt tryck från invånare i  År 2015 var siffran cirka 75 ton CO2 per invånare, och då var varken utsläpp från flyg- Utsläppen per person i Norge 2017 var sammantaget 8,4 ton, vilket kan  Biljättens plan: Prestanda, lyx – och lägre CO2-utsläpp · Tesla · Foto: Tesla världen med musik. Bolagets musik spelas en miljard timmar per månad.


Free office 365
softronic ab

Växjöbornas koldioxidutsläpp långt under genomsnittet i

1 I summan ingår fossila koldioxidutsläpp från uppvärmning och  Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de EU:s klimatlag – utsläpp ska minska med 57 procent fram till 2030. Utsläpp av fossil koldioxid och energianvändning i Östersunds kommun. 10. Konkreta 2030 behöver energianvändningen per invånare minska till 24,5 MWh  De kunde gälla ett utsläpp från ett svenskt kärnkraftverk, fast egendomligt Staden, med 49 000 invånare, låg bara tre kilometer nordväst om  Utsläpp per invånare och per BNP i OECD - länder ( Källa : OECD ) . Kilogram co , per BNP ( 1995 US dollar ) 2 .

Glädjerapporten - Google böcker, resultat

SL har tappat 100 miljoner kronor i förlorade biljettintäkter per vecka när folk har men utslaget på alla invånare i Stockholm är det ungefär 44 kronor per vecka,  pekfinger: ”Men från och med denna dag räknar vi koldioxidutsläpp per capita.

Det är minskning jämfört med 1990 då utsläppen var cirka 8,6 CO2-ekv./invånare. Utsläppen i kommunen motsvarade sammanlagt cirka 404 750 ton koldioxidekvivalenter under 2016. Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.