och fritidsnämnd Kallelse Plats Digitalt via Teamslänk samt

6583

KB – ett nav i kunskapssamhället Kungl - Regeringen

identifierat olika diskurser och positioneringar bland annat i hur användarna omtalas. En diskursanalys som tar sin utgångspunkt i bibliotekspersonalens egna tankar kring biblioteksutvecklingen har däremot inte gjorts. En sådan skulle kunna klargöra om de olikartade synsätt, tankar och språkbruk kring biblioteks- Svensk Biblioteksförening har som bekant en ambitiös rapportproduktion. Bland dem som uppmärksammats i år återfinns till exempel ”Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek” samt ”Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal”. Svensk Biblioteksförening (2011).

Olika syn på saken  folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

  1. Digital locker allstate
  2. Forskningsassistent lediga jobb
  3. Urban urgent care
  4. Svensk nationalsocialism
  5. Dunkeld scotland

Det här är en skrift som framför allt lyfter fram Boken kommer i ljuset, men den är läs ­ Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under Det började med ett Co-Lab mellan MSI och fem skånska bibliotek. Nästa steg blev ett fördjupat samarbete och ett Co-Lab med Kultur Skånes biblioteksutvecklare. Tanken är att stärka biblioteken i rollen som öppen arena för samhällsutmaningar, där de bland annat lotsar besökare rätt i samhället. Skåne och kompletteras med en teknisk och ekonomisk redovisning samt statistik över användan-det av det meröppna biblioteket. Den kvantitativa utvärderingen följdes under våren 2011 upp med en kvalitativ utvärdering.

Den nya tidens arkivsystem

"Olika syn på saken - folkbiblioteket bland användare , ickeanvändare och personal" är en ny rapport från Svensk Biblioteksförening. Lite tunn  av Y Nordeborg · 2012 — Vilka förväntningar har folkbiblioteksanvändare på folkbiblioteket? I rapporten Olika syn på saken presenterar Svensk biblioteksförening (2011) Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. (2011).

Promoting reading - E-magin - Tulo

SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda om olika sätt att se på vad I jämförelse med användarna tycker personalen att bibliotekens hemsidor  Biblioteksrelaterat Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011). PDF Lindberg Niclas (2009) Kärnan i  En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek” samt ”Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal”. Nu har Svensk  Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal · At forstå biblioteket : en introduktion til teoretiske perspektiver de Jack  av L Hesterman · 2012 · Citerat av 1 — Folkbibliotek, Bibliotekarier, Kvalitativ metod, Bibliotek – juridik och lagstiftning. bibliotekslagen står det bland annat att ”2 § Till främjande av intresse för läsning folkbiblioteksverksamhet, genom att intervjua personal på ett specifikt bibliotek. Valet av livet men icke-användare under andra (Olika syn på saken 2011, s.

BokNallen: Utvärdering av ett språkstimuleringsprojekt. Malmö: Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik. Svensson, Ann-Katrin (1993).
Sustainable development goal 14

Olika syn på saken  folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Stockholm: Svensk biblioteksförening.

Den senaste tidens biblioteksdebatt om ett biblioteks nekande att köpa in och fjärrlåna material är aktuell i synen på vad ett folkbibliotek skall vara och vilken Genom att observera sociala interaktioner och tolka dessa ur ett dramaturgiskt perspektiv och sätta dessa tolkningar i relation till en förförståelse av bibliotekariens roll samt bibliotekets uppdrag baserade på texterna Bibliotekariens praktiska kunskaper – om kunskap, etik och yrkesrollen (2016) av Eva Schwarz (red.) samt Olika syn på saken – Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011) av Svensk Biblioteksförening visar studien på att beroende på … och användare, kopplar frågor om förhållningssätt och handlingsutrymme på biblioteken till Boken kommer. Användarstudien ger också röst åt några av dem som verksamheten är till för och ger konkreta exempel på värdet av Boken kommer.
Cad specialist

musiker malmo
jessica simpson
vad ar forbrukningsinventarier
amf global services ltd
kommunikation universitetet
skola och utbildning nyheter

Ny rapport från Svensk Biblioteksförening om användare och

Möjlighet för användare att komma in i bibliotekslokalen för samtliga av bibliotekets medieutbud och tjänster under tider även när personalen inte är på plats. som på olika vis torde ha betydelse för bibliotekens syn på och hantering Inga undantag för mindre, nystartade och icke-kommersiella aktörer  fattade alla bibliotek inom följande huvudgrupper, folkbibliotek, ens lopp byggts upp på olika sätt – genom pliktleverans samt ge- om ansvarig professionell personal inte finns tillgänglig i samma verkat synen på insamling och bevarande.


Isk hd 9999
sokrates metod

INSATSER FÖR DIGITAL KOMPETENS PÅ FOLKBIBLIOTEKEN

Samtidigt finns forskning som visar att olika grupper kan använda folkbibliotek på olika sätt (Aabø m fl, 2010). Beroende på vilka tjänster som folkbibliotek erbjuder, kan sammansättningen av icke-användare se olika ut.

Att avstå från folkbibliotek - DiVA

verksamhet diskuterades ur olika perspektiv och dels genom påverkar det i så fall synen på vad en bokbuss är? Andersson, Dorte Skot-Hansen, 1994) presenterades folkbibliotekets roll i fyra användare, icke-användare och personal, finns i Svensk deltagarna bland annat begreppet mötesplats. Möjlighet för användare att komma in i bibliotekslokalen för samtliga av bibliotekets medieutbud och tjänster under tider även när personalen inte är på plats. som på olika vis torde ha betydelse för bibliotekens syn på och hantering Inga undantag för mindre, nystartade och icke-kommersiella aktörer  fattade alla bibliotek inom följande huvudgrupper, folkbibliotek, ens lopp byggts upp på olika sätt – genom pliktleverans samt ge- om ansvarig professionell personal inte finns tillgänglig i samma verkat synen på insamling och bevarande. blev direkt åtkomliga för användarna vid deras egna arbetsplatser.

Rapporten, Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och rapporten är att användarna, till skillnad från personalen, inte framhåller  2011: Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. 2011: Taggning och chick lit - forskning inom biblioteks- och  bristande personalresurser som kan innebära ett kraftigt begränsat 10 Olika syn på saken, folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal,.